Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes. 

01 . Der skal være 3 meter mellem enhederne… Også mellem telte. Bilen må dog gerne parkeres i mellemrummet.

02 . På afrejsedagen skal der checkes ud inden kl. 11.00 Afrejse senest kl. 12.00

03 . Kun én bil pr. enhed… Øvrige biler henvises til parkeringspladsen.

04 . Maksimal hastighed på pladsen er 10 km/t.

05 . Der skal være ro på pladsen fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Vis også nabohensyn i dagtimerne.

06 . Dagsgæster skal melde sig i receptionen.

07 . Gæster efter kl. 22.00 betragtes som campister og er derfor betalingsforpligtet som sådanne.

08 . Engangsgrill må ikke sættes direkte på græsset (venligst benyt en flise eller lignende).

09 . Hunde er velkomne. De skal blot holdes i kort snor og luftes uden for pladsen.

10 . Efterladenskaber SKAL samles op – også uden for pladsen.

11 . Bommen åbnes kl. 07.00 og lukkes kl. 22.00 – Kørsel på pladsen uden for dette tidsrum strengt forbudt

12 . Kommer I senere hjem, bedes I sætte bilen på p-pladsen.

Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes. 

01 . På ankomstdagen checkes ind efter kl. 15.00

02 . På afrejsedagen skal der checkes ud inden kl. 11.00

03 . Kun én bil pr. enhed… Øvrige biler henvises til parkeringspladsen.

04 . Maksimal hastighed på pladsen er 10 km/t.

05 . Der skal være ro på pladsen fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Vis også nabohensyn i dagtimerne.

06 . Dagsgæster skal melde sig i receptionen.

07 . Gæster efter kl. 22.00 betragtes som campister og er derfor betalingsforpligtet som sådanne.

08 . Engangsgrill må ikke sættes direkte på græsset (venligst benyt en flise eller lignende).

09 . Hunde er velkomne. De skal blot holdes i kort snor og luftes uden for pladsen.

10 . Efterladenskaber SKAL samles op – også uden for pladsen.

11 . Bommen åbnes kl. 07.00 og lukkes kl. 22.00 – Kørsel på pladsen uden for dette tidsrum strengt forbudt

12 . Kommer I senere hjem, bedes I sætte bilen på p-pladsen.

13 . Det lejede efterlades opryddet og ingen efterladt opvask.

Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes. 

01 . På ankomstdagen checkes ind efter kl. 15.00

02 . På afrejsedagen skal der checkes ud inden kl. 11.00

03 . Kun én bil pr. enhed… Øvrige biler henvises til parkeringspladsen.

04 . Maksimal hastighed på pladsen er 10 km/t.

05 . Der skal være ro på pladsen fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Vis også nabohensyn i dagtimerne.

06 . Dagsgæster skal melde sig i receptionen.

07 . Gæster efter kl. 22.00 betragtes som campister og er derfor betalingsforpligtet som sådanne.

08 . Engangsgrill må ikke sættes direkte på græsset (venligst benyt en flise eller lignende).

09 . Hunde er velkomne. De skal blot holdes i kort snor og luftes uden for pladsen.

10 . Efterladenskaber SKAL samles op – også uden for pladsen.

11 . Bommen åbnes kl. 07.00 og lukkes kl. 22.00 – Kørsel på pladsen uden for dette tidsrum strengt forbudt

12 . Kommer I senere hjem, bedes I sætte bilen på p-pladsen.

13 . Det lejede efterlades opryddet og ingen efterladt opvask

Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes. 

 • Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattende personer fra lejers husstand, hjemmeboende børn under 18 år samt hund.
 • Beboelse af permanent karakter er ikke tilladt. Pladsen må bebos i weekender, enkelte hverdage, små ferier samt i hovedferien.
 • Alle personer skal navngives, stedfortræder kan ikke benyttes, heller ikke ved salg af vogn.
 • Fremleje eller videresalg af pladsen er ikke tilladt.
 • Du kan opstille én campingvogn, ét fortelt og ét redskabstelt (1,5 x 2 m) pr. plads.
 • Fra vogn og fortelt, skal der skal være minimum 1,5 meter til alle skel.
 • På pladsen må der ikke lægges fliser, plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter. Skure og lignende faste installationer må ikke opføres.
 • På pladsen må der max. være tre krukker, et have og et cafébord med tilhørende stole, ingen pavilloner.
 • Pladsen skal være pænt ryddet op hver gang den forlades.
 • Hundehegn skal fjernes og læhegn rulles op når pladsen forlades.
 • Efter 1/10 må et evt. fortelt kun være af typen “vinterfortelt”, der kan klare snetryk, vind og vejr.
 • Alle løse dele skal fjernes, havemøbler mm. skal samles et sted på pladsen og tildækkes med evt. en presning, hvis ikke man har et opbevaringstelt.

Campingpladsens rådighed over pladserne

 • Ved træfældning, forbedring af pladsen, nyetablering eller andet har campingpladsen ret til at lave om på den enkeltes plads, dog rettes altid henvendelse først, så man har mulighed for evt. at finde en anden plads.

Strøm

 • El aflæses 1. april og 1. oktober, og regning sendes ud snarest efter.
 • Vi anbefaler, at strømkablet frakobles, hver gang man forlader pladsen i mere end et døgn, af hensyn til brandfare, og/eller kortslutning.

Parkering

 • Der må kun køre én bil ind og holde parkeret pr. plads
 • Bilen skal holdes indenfor campingenheden.
 • Har man ikke plads på enheden må man parkere på de fælles parkeringsområder.
 • Gæster parkerer på gæste parkeringspladsen.
 • Om vinteren og i meget vådt vejr, parkeres på gæste parkeringspladsen.
 • Det er ikke tilladt, at oplade El-biler på pladsen.
 • Trailere på pladsen er kun tilladt i forbindelse med af- og pålæsning.

Både

 • Både/bådtrailere skal være mærket, så der ikke er i tvivl om, hvem den tilhører.
 • Har man ikke lavet en aftale med os, eller er opmærkningen ikke sket inden 15/4- 2021 fjerner vi både/trailere og andet.
 • kørsel med biler på vand siden af diget, er kun tilladt efter forudgående aftale med lejrchefen.

Affald

 • Husholdningsaffald skal i containeren på pladsen.
 • Flasker skal i flaskecontaineren ved siden af affaldscontaineren.
 • Storskrald skal på genbrugspladsen i Hundested, så det må ikke stilles ved affaldscontaineren.
 • Haveaffald skal ikke i containeren, men på Traileren ved affaldscontaineren.

Bommen

 • Bommen er lukket mellem kl. 22.00 og 07.00
 • Der må ikke køres bil på pladsen mellem kl. 22.00 og 7.00

Gæster

I skal komme og anmelde alle gæster i receptionens åbningstid, og så skal gæsterne melde sig I receptionen før besøg, så vi har en fornemmelse af, hvem der er på pladsen.

Klargøring af campingvogn m.m.

 • Alle campingvogne, fortelte samt opbevaringstelte SKAL være rengjorte og uden alger senest den 1. maj, og efterfølgende holdes rene og algefri gennem hele sæsonen.
 • Græsslåning
 • Det påhviler lejer at slå græs på det lejede areal.
 • Der skal slås græs i sommersæsonen min. 1 gang hver 14. dag.
 • Har man ikke tid til selv at slå græs, kan man lave en græspasningsordning i en kortere periode eller hele sæsonen. Henvendelse i receptionen for yderligere oplysninger.

Fraflytning

 • Evt. opsigelse skal finde sted senest 1 måned før en sæson udløber, f.eks. ved vinteropbevaring/vinter plads, den 1. marts, og pladsen skal afleveres i ryddet og klargjort stand senest den 31. marts. 
 • Har man bygget gulv i fortelt, skal dette fjernes og der skal reetableres med nyt græs, ved fraflytning.
 • Der vil ikke blive nogen refusion i forbindelse med fraflytning i løbet af en sæson.