REGLEMENTER

REGLEMENT

 1. Campingrådets ordensregler samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.
 2. Brandmyndighedernes 3-meters regel skal overholdes.
 3. Daggæster såvel som overnattende gæster skal meldes i receptionen.
 4. Daggæster, der opholder sig på pladsen efter kl. 23.00, vil blive betragtet som overnattende gæster og skal dermed betale overnatningstakst.
 5. Fra kl. 22.00 til kl. 07.00 er al motorkørsel forbudt. Hastighed på pladsen max. 10 km/t gerne mindre. Kørsel med varevogne/lastbiler over 3500 kg kun efter aftale.
 6. Der skal være ro på pladsen fra kl. 23.00 til kl. 07.00.
 7. Kun én bil pr. plads, som naturligvis holder parkeret inden for egen afmærkning. Gæster skal parkere på gæsteparkeringspladsen.
 8. Kørsel med bil på stranden er forbudt.
 9. Der må kun opstilles et opbevaringstelt (1,5 x 2 m) pr. plads, Ved placering af opbevaringsteltet skal brandmyndighedernes 3-meters regel overholdes.
 10. pladserne 73 – 80 dog ingen opbevaringstelte.
 11. Campingvognen og forteltet skal fremtræde rent og vedligeholdt. Gasanlægget skal mindst hvert 2. år testes af et autoriseret værksted. Gastesten skal opbevares i campingvognen og kunne fremvises ved forespørgsel.
 12. Lejeren er ansvarlig for, at der er renholdt og ryddeligt på den lejede plads, inkl. græsslåning, der skal finde sted i tidsrummet kl. 10.00-12.00 eller 15.00-17.00. Græsslåmaskiner med benzinmotor må ikke anvendes. Græsslåmaskine samt diverse redskaber kan lånes. Huske at sætte det lånte og rengjorte på plads efter brug
 13. Lukkede spildevandstanke skal benyttes og må kun tømmes i aftømningsområdet
 14. Det er strengt forbudt at grave i jorden, og slå genstande i jorden, undtagen almindelige teltpløkker (pga. elkabler og vandrør), plante blomster og buske samt afsave grene. Ej heller må der opstilles læhegn, pavilloner og hundehegn af permanent karakter, samt etableres terrasser. Der må maximalt placeres 3 blomsterkrukker, et havebord og et cafébord med stole pr. enhed. Opsætning af læsejl kan ske i perioden 1. april – 1. oktober, der skal være mindst

1 meter til skel, træer og buske. Læsejlene skal rulles op eller nedtages og evt. hundehegn rulles sammen, når campingvognen står ubeboet.

 1. Græs, blade, nedfaldne grene og grannåle. skal på traileren ved P-pladsen, storaffald afleveres på den kommunale containerplads.
 2. Alle joller skal registreres i receptionen. Jollerne i vandet placeres vest for midten og forsynes med pladsnummer i stævnens styrbord side.
 3. Boldspil må kun foregå på boldpladsen ved stranden.
 4. Det er tilladt at have et husdyr (hund/kat) pr. enhed. Hunde skal holdes i kort snor samt være forsynet med pose på snoren, eventuelle efterladenskaber skal straks fjernes. Vilde katte må under ingen omstændigheder fodres.
 5. Det er ikke tilladt at benytte elvarmeapparater. El artikler med et forbrug på over 1100 Watt må ikke benyttes.

 

Fastligger reglement 2019

Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.

 • Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattende personer fra lejers husstand og hjemmeboende børn under 18 år samt hund.
 • Beboelse af permanent karakter er ikke tilladt. Pladsen må bebos i weekender, enkelte hverdage, små ferier samt i hovedferien.
 • Alle personer skal navngives, stedfortræder kan ikke benyttes, heller ikke ved salg af vogn.
 • Fremleje eller videresalg af pladsen er ikke tilladt.
 • Du kan opstille én campingvogn, ét fortelt og ét redskabstelt (1,5 x 2 m) plads.
 • På pladsen må der ikke lægges fliser, plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter. Skure og lignende faste installationer må ikke opføres.
 • Pladsen skal være pænt ryddet op hver gang den forlades.
 • Hundehegn skal fjernes og læhegn rulles op når pladsen forlades.
 • Står vognen på pladsen efter 1/10, skal forteltet tages ned inden 1/10. Efter 1/10 må et evt. fortelt kun være af typen "vinterfortelt", der kan klare snetryk, vind og vejr. Det er af hensyn til dine naboer, så forteltet ikke flyver væk og beskadiger andre vogne.

Afregning af strøm

 • El aflæses 1. april og 1. oktober, og regning sendes ud snarest efter.

Parkering

 • Der må kun køre én bil ind og holde parkeret pr. plads
 • Bilen skal holdes indenfor campingenheden.
 • Har man ikke plads på enheden må man parkere på de fælles parkeringsområder.
 • Gæster parkerer på gæste parkeringspladsen.
 • Om vinteren og i meget vådt vejr, parkeres på gæste parkeringspladsen.
 • Det er ikke tilladt, at oplade El-biler på pladsen.
 • Trailere på pladsen er kun tilladt i forbindelse med af- og pålæsning.
 • Både skal opmærkes, og ligge til højre i vandet foran pladsen, kørsel med biler på vandsiden af diget er forbudt.

Affald

 • Affald skal i containeren på pladsen.
 • Flasker skal i flaskecontaineren ved siden af affaldscontaineren.
 • Storskrald skal på genbrugspladsen i Hundested, så det må ikke stilles ved affaldscontaineren.
 • Haveaffald skal ikke i containeren, men på Traileren ved affaldscontaineren.

Bommen

 • Bommen er lukket mellem kl. 22.00 og 07.00
 • Der må ikke køres bil på pladsen mellem kl. 22.00 og 7.00

 Gæster

Alle gæster skal melde sig i receptionen før besøg, hvilket i bedes sørge for, når i får gæster.

Daggæster voksen (7.00 - 22.00)

kr. 20,-

Daggæster børn

kr. 15,-

Overnattende gæster voksen (22.00 - 7.00)

kr. 80,-

Overnattende gæster børn

kr. 40,-

(Efter kl. 22.00 er det overnatningstakst.)

 

Gæstekort til daggæster gældende for hele sæsonen

kr. 500,-

Gæstekort til alle jeres overnattende børnebørn gældende

for hele sæsonen

kr. 800,-

Gæstekort til overnattende navngiven voksen gældende

for hele sæsonen

kr. 1.500,-

 

Klargøring af campingvogn m.m.

 • Alle campingvogne, fortelte samt opbevaringstelte SKAL være rengjorte og uden alger senest den 1. maj, og efterfølgende holdes rene og algefri gennem hele sæsonen.

Græsslåning

 • Det påhviler lejer at slå græs på det lejede areal.
 • Der skal slåes græs i sommersæsonen min. 1 gang hver 14. dag.
 • Har man ikke tid til selv at slå græs, kan man lave en græspasningsordning i en kortere periode eller hele sæsonen. Henvendelse i receptionen for yderligere oplysninger.

Fraflytning

Tre krukker, et have og et cafebord med stole, ingen pavilionner

 • Evt. opsigelse skal finde sted senest 1 måned før en sæson udløber, f.eks. ved vinteropbevaring/vinter plads, den 1. februar, og pladsen skal afleveres i ryddet og klargjort stand senest den 28. februar. 
 • Har man bygget gulv i fortelt, skal dette fjernes og der skal reetableres med nyt græs, ved fraflytning.
 • Der vil ikke blive nogen refusion i forbindelse med fraflytning i løbet af en sæson.

Booker og betaler man for en sæsonplads, accepterer man samtidig Sølager Strand Campings reglementer.

Har du nogen spørgsmål, så kontakt os gerne.